Varasemad aastad

Ülevaade 2021 aasta visiitidest:


Ülevaade 2020 aasta visiitidest:Ülevaade 2018 aasta visiitidest:


 

2017. a oli SA Tartu Kiirabi teenindavas piirkonnas 59 276 väljakutset. Joonisel on välja toodud maakonna lõikes kiirabi väljakutsed ja transpordid.

Ülevaade 2017 aasta visiitidest: 

2016. a oli SA Tartu Kiirabi teenindavas piirkonnas 61 959 väljakutset. Joonistel ja alljärgnevates tabelites on välja toodud maakonna lõikes kiirabi väljakutsed ja transpordid.

 


 

2015. a oli SA Tartu Kiirabi teenindavas piirkonnas 60848 väljakutset. Joonisel on välja toodud maakonna lõikes kiirabi väljakutsed ja transpordid.

  Inimeste Arv   Kordade Arv

Trauma tõttu kiirabi vajanud patsiente

7045

Kiirabi visiidi tulemus:

 
Neist   Patsienti ei leitud 814
Liiklustraumasid 711 Sai abi kohapeal 32665
Olmetraumasid 4624 Hospitaliseeriti 19339
Töötraumasid 180 Väljakutse annuleeriti 1758
Vägivallatraumasid 1036 Patsient suri 73
Suitsiide 83 Patsient oli surnud 1099
Sporditraumasid 285 Üle antud politseile 708
Muud traumad 126 Viidud koju 551

Patsientide hulgas oli

  Keeldus abist / lahkus 694
Alkoholojoobes patsiente 2068    
s.h lapsi 52    

Kiirabiteenuse kättesaadavuse ja kvaliteedi sihttaseme 2014. a IV kvartali analüüs

SA Tartu Kiirabi IV kvartali kiirabiväljakutsetest hinnati 12155 kaarti, millest detailselt hinnati 6194 kaarti  ehk 51 %.

Negatiivse hinnangu sai 92 kiirabikaarti (tabel 2). Kiirabi tegevusjuhisele vastas 98,5 % analüüsitud kiirabikaartidest.

Dokumendi vormistamise osas on 195 korral juhitud tähelepanu erinevatele puudustele (1,6% kogu kaartidest).

 

 
 
 
 

Varasemad aastad

Uudised

ETTEVÕTTEST
ERIALANE INFO
TEENUSED
KOOLITUSED
GALERII KONTAKT