Koolitajad


Esmaabiõpetajad:

Raul Jalast
 
Haridustee
2003 - 2006 Tartu Tervishoiu Kõrgkool, rakenduskõrgharidusõpe                
1993 - 1997 Tartu Meditsiinikool, õe eriala

Praegused töökohad
1999 - …. SA Tartu Kiirabi, kiirabiõde

Alates 2001. aastast Eesti Päästemeeskonna liige, missioonimedal
2010 Haiti maavärina tagajärgede likvideerimine IHP raames
Alates 2005. aastast Tartu Kiirabi koolituskeskuse lektor, litsentseeritud esmaabiõpetaja


Andras Laugamets
 
Haridustee
2006 - 2007 Tartu Tervishoiu Kõrgkool, anesteesia - intensiivõendus 
1996 - 1999 Tartu Ülikool, arstiteaduskond, õeteadused
1991 - 1994 Tartu Meditsiinikool,  velskri eriala

Praegused töökohad
2007 - ... MTÜ Klubi Tartu Maraton volikogu liige
2006 - … Tartu Tervishoiu Kõrgkool, õdede spetsialiseerumise kursus, intensiivõenduse erial
2004 - … MTÜ Eesti Kiirabi Liit juhatusel liige
2000 - … Klubi Tartu Maraton – spordiürituste meditsiiniteenistuse koordinaator
1999 - … SA Tartu Kiirabi koolitusjuht
1994 - … SA Tartu Kiirabi, kiirabiõde

Alates 1997. aastast Eesti Päästemeeskonna liikmena rahvusvahelised suurõnnetuste alased õppused kodu- ja välismaal
2010 IHP missiooni meedik Haitil
2005 Eesti Päästemeeskonna (Estonian Disaster Relief Team) meditsiinimissioonid Indoneesias ja Pakistasnis.
Alates 1995. aastast Tartu Kiirabi koolituskeskuse lektor, litsentseeritud esmaabiõpetaja
 

Tiit Piiskoppel
 
Haridustee
2003 - 2008 – Tartu Ülikool, AÜ, õigusteaduskond (lõpetamata)
1996 - 1999 – Tartu Ülikool, arstiteaduskonna meditsiiniõeteaduse osakond
1991 - 1994 – Tartu Meditsiinikool, velsker

Praegused töökohad
2006 - … Päästeameti Lõuna päästekeskus (erinevad ametikohad: koolitusbüroo juhataja, valmisolekubüroo pealik täiendkoolituse alal), hetkel: valmisolekubüroo peaspetsialist (vabatahtlike päästjate koordinaator Lõuna regioonis)
1995 - … SA Tartu kiirabi, kiirabiõde

Alates 1997. aastast Eesti Päästemeeskonna (EDRT) meditsiinirühma liige. Hulgaliselt pääste- ja katastroofimeditsiinialased õppused: (Island, Usbekistan, Leedu, Saksamaa, Horvaatia, Holland, Itaalia, Eesti)
2010 - missioon Moldovas (üleujutuste likvideerimine)
2005 - kaks Eesti Päästemeeskonna missiooni: Indoneesia ja Pakistan
1999 - … koolitustegevus päästeteenistuses (SKAs, täiendkoolitused esmaabi päästetöötajatele)
Alates 1997. aastast Tartu Kiirabi Koolituskeskuse lektor, litsentseeritud esmaabiõpetaja

Dmitri Prilutski
 
Haridustee
2003 - 2007 Tartu Tervishoiu Kõrgkool, õe eriala

Praegused töökohad
2016 - …. Tallink Koolituskeskuse instruktor meditsiini alal. Tsiviillaevastiku  meditsiini- ja merepääste spetsialist
2007 - …SA Tartu Kiirabi, kiirabiõde

Alates 2016. aastast Tartu Kiirabi Koolituskeskuse lektor, litsentseeritud esmaabiõpetaja

Ott-Kaspar Sults
 
Haridustee
2016 - … Tartu Tervishoiu Kõrgkool, anesteesia-intensiivõendus
2011 - 2016 Tartu Tervishoiu Kõrgkool, õe eriala
02.2015 Kaitseliidu kool, instruktorikursus

Praegused töökohad
2013 - … SA Tartu Kiirabi kiirabiõde/abiõde

Alates 2016. aastast Tartu Kiirabi koolituskeskuse lektor, litsentseeritud esmaabiõpetaja
Alates 2014. aastast Tartu Kiirabi koolituskeskuses abiõpetaja

Deniss Šramov
 
Haridustee
2011 - 2013 Tallinna Tervishoiukõrgkool, rakenduskõrgharidusõpe
1995 - 1998 Kohtla-Järve Meditsiinikool, õe eriala

Praegused töökohad
2007 - … SA Tartu Kiirabi, kiirabiõde
2011 - … Tartu Vangla, õde

Alates 2011. aastast Tartu Kiirabi koolituskeskuse lektor, litsentseeritud esmaabiõpetaja

Ilmar Solom
 
Haridustee
2014 -  2015 Tartu Tervishoiu Kõrgkool, anesteesia - intensiivõendus 
2007 - 2011 Tartu Tervishoiu Kõrgkool, õe eriala

Praegused töökohad
2010 - … SA Tartu Kiirabi, kiirabiõde

Alates 2010. aastast Tartu Kiirabi koolituskeskuse lektor, litsentseeritud esmaabiõpetaja
 
 
Julia Lezik
 
Haridustee
2006 - 2010 Tartu Tervishoiu Kõrgkool, õe eriala

Praegused töökohad
2016 - ... Autokool Sõiduõppe ABC, esmaabi koolitaja
2015 - ... SA Tartu Kiirabi, baasivanem
2012 - ... SA Tartu Kiirabi, kiirabiõde

Alates 2015. aastast Tartu Kiirabi koolituskeskuse lektor, litsentseeritud esmaabiõpetaja

Karin Kaigas
 
Haridustee
2018 - 2020 Tartu Tervishoiu Kõrgkool, terviseteaduse magister
2010 - 2012 Tartu Tervishoiu Kõrgkool, anesteesia - intensiivõendus 
2005 - 2010 Tartu Tervishoiu Kõrgkool, õe eriala

Praegused töökohad
2017 - ... SA Tartu Kiirabi Koolituskeskus, õppekordinaator
2013 - … Tartu Tervishoiu Kõrgkool, õppejõud
2008 - … SA Tartu Kiirabi, kiirabiõde

Alates 2015. aastast Tartu Kiirabi koolituskeskuse lektor, litsentseeritud esmaabiõpetaja

Lemmo Jonuks
 
Haridustee
1998 - 2003 Tartu Meditsiinikool, õe eriala

Praegused töökohad
2010 - … Sisekaitseakadeemia justiitskolledž, külalisõppejõud
2001 - … SA Tartu Kiirabi, kiirabiõde

Alates 2006. aastast Tartu Kiirabi koolituskeskuse lektor, litsentseeritud esmaabiõpetaja

Ene Mattus
 
Haridustee
2019 Eesti Tervisedenduse Ühing, tervisedendaja kutse, tase 6
2015 Tartu Tervishoiu Kõrgkool, erila koolitus- vaimse tervise õendus
2012 Kaitseliidu Kool, Naiskodukaitse esmaabiinstruktori kursus 
2012 Kaitseliidu Kool, instruktori kursus
2009  Eesti Tervisedenduse Ühing, tervisedendaja kutse
2001 Tartu Tervishoiu Kõrgkool, rakenduskõrghariduseõpe
1994 Tartu Meditsiinikool, velskri eriala
 
Praegused töökohad
2001 – ... SA Tartu Kiirabi, kiirabi õde
1997  2000 AS Põlva Haigla, kiirabi õde
2003 –... Põlvamaa Tervisenõukogu liige
2003-2014  Maakondliku traumanõukogu juht ning Kodu-ja vabaajavigastuste võrgustiku koordinaator Põlvamaal.

Alates 2012  SA Tartu Kiirabi koolituskeskuse lektor, litsentseeritud esmaabiõpetaja

           
Meelis Lindpere
         
         Haridustee
         2017 – 2018 Sisekaitseakadeemia, Päästja
         2015 – 2016 Tartu Tervishoiu Kõrgkool, intensiivõendus
         2010 – 2014 Tartu Tervishoiu Kõrgkool, õe põhiõpe
 
        Praegused töökohad
        2018 – ... Sisekaitseakadeemia
        2012 
– ... SA Tartu Kiirabi, kiirabi õde
        2007 – 2012 SA Tartu Kiirabi, kiirabitehnik

       Alates 2018  SA Tartu Kiirabi koolituskeskuse lektor, litsentseeritud esmaabiõpetaja      
 

Uudised

ETTEVÕTTEST
ERIALANE INFO
TEENUSED
KOOLITUSED
GALERII KONTAKT