Statistika

Ülevaade 2017 aasta visiitidest: 

2016. a oli SA Tartu Kiirabi teenindavas piirkonnas 61 959 väljakutset. Joonistel ja alljärgnevates tabelites on välja toodud maakonna lõikes kiirabi väljakutsed ja transpordid.

 


 
 
 

Varasemad aastad

ETTEVÕTTEST
ERIALANE INFO
TEENUSED
KOOLITUSED
GALERII KONTAKT