Kohataotlusankeet

ISIKUANDMED
Eesnimi:
Perekonnanimi:
Sünniaeg:
Elukoha aadress:
E-post:
Kontakttelefon:
Haridustase
põhiharidus

keskharidus

kutseharidus

keskeriharidus

rakenduslik kõrgharidus

kõrgharidus omandamisel
kõrgharidus
Tervishoiutöötaja registreerimistõendi number, eriala(d)
Töösuhe hetkel
õpin

ei tööta

töötan

vabakutseline
HARIDUSTEE ALUSTADES VIIMASEST
Kooli nimi Haridustase Eriala Sisseastumine Lõpetamine
TÖÖKOGEMUS ALUSTADES PRAEGUSEST VÕI VIIMASEST
Ettevõte Ametikoht Peamised ülesanded Tööle asumine Töölt lahkumine
TÄIENDKOOLITUS
KEELEOSKUS
Eesti keel räägin
puudub vähene hea väga hea emakeel
kirjutan
puudub vähene hea väga hea emakeel
loen
puudub vähene hea väga hea emakeel
Vene keel räägin
puudub vähene hea väga hea emakeel
kirjutan
puudub vähene hea väga hea emakeel
loen
puudub vähene hea väga hea emakeel
keel räägin
puudub vähene hea väga hea emakeel
kirjutan
puudub vähene hea väga hea emakeel
loen
puudub vähene hea väga hea emakeel
Lisa keel
ARVUTIOSKUS
Programmid, mida oskan ja olen kasutanud varem
JUHILUBADE OLEMASOLU, kategooriad
ALARMSÕIDUKIJUHI TUNNISTUSE OLEMASOLU
TAOTLETAV TÖÖKOHT
Taotletav töökoht SA-s Tartu Kiirabi
Millistes baasides soovid töötada?
Abja-Paluoja Alatskivi Elva
Jõgeva Mustvee Otepää
Paide Põltsamaa Põlva
Räpina Suure-Jaani Tartu
Türi Viljandi
Milline on soovitud koormus?
Palgasoov (brutopalk)
Tööle asumise aeg
LISAINFO KANDIDAADI KOHTA
Lühitutvustus
Hobid
Võimalikud soovitajad
Kirjuta siia lahtrisse

 

SA Tartu Kiirabi vastutab esitatud andmete konfidentsiaalsuse eest ja kinnitab, et kasutab neid ainult personaliotsingul.

Kinnitan kõigi SA-le Tartu Kiirabi esitatud andmete tõelevastavust ja seda, et olen informatsiooni avaldanud vabatahtlikult ning olen teadlik selle kasutamise otstarbest, viisist ja eesmärkidest. Ühtlasi kinnitan, et seoses minu taotlusega saada töökoht Sihtasutuses Tartu Kiirabi ja hilisema võimaliku töötamisega nimetatud tervishoiuasutuses luban esitatud informatsiooni töödelda ja säilitada.

Uudised

ETTEVÕTTEST
ERIALANE INFO
TEENUSED
KOOLITUSED
GALERII KONTAKT