Isikuandmete töötlemise üldtingimused

Isikuandmeid töödeldakse tervishoiuteenuse osutamise raames vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.
 
Millal töötleme?
 • Kui olete meie patsient
 • Kui olete kiirabisündmusest Häirekeskusele teavitanu
 • Kui olete tellinud meilt meditsiinilise julgestuse
 • Kui olete meilt tellinud meditsiinise transpordi
 • Kui olete osalenud meie koolituskeskuse koolitustel
 
Mis eesmärgil töötleme?
 • Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimisel
 • Juriidilise kohustuse täitmisel
 • Teiega sõlmitud lepingu täitmisel
 
Kellele andmeid edastame?
 • Tervise infosüsteemi
 • SA Eesti Tervishoiu Pildipanka
Isikuandmeid ei väljastata teistele isikutele ja asutustele, välja arvatud juhul kui andmete väljastamise kohustus tuleneb seadusest või andmete väljastamiseks on andnud loa isik, kelle andmed need on.
 

Kui kaua me andmeid säilitame?
 
Kogutud andmete säilitamisel lähtume õigusaktides toodud tähtaegadest.
 

Millised on Teie õigused?
 • Tutvuda andmetega, mida oleme Teie kohta kogunud
 • Taotleda ebaõigete isikuandmete parandamist või täiendamist, kui need on valed või ebapiisavad
 • Nõuda isikuandmete, mille kasutamiseks puudub meil seaduslik alus, kustutamist 
Kui soovite vaadata enda terviseandmeid, saate seda teha Patsiendiportaalis www.digilugu.ee

 
SA Tartu Kiirabi andmekaitseametnik:
Priit Koovit
e-mail: priit.koovit@kiirabi.ee
tel:       731 9185
 
 
 

Uudised

ETTEVÕTTEST
ERIALANE INFO
TEENUSED
KOOLITUSED
GALERII KONTAKT