SA Tartu Kiirabi vanemõe konkurss

SA Tartu Kiirabi vanemõe tähtajaliste lisaülesannete täitja konkurss
SA Tartu Kiirabi  (edaspidi Kiirabi) kuulutab välja konkursi vanemõe tähtajaliste lisaülesannete täitja valimiseks ajavahemikuks 01.01.2024 – 31.12.2028.
Vanemõe tähtajaliste lisaülesannete täitja tagab Kiirabi  administratsiooni liikmena kiirabiteenuse osutamiseks vajalike ravimite, tarvikute ja aparatuuri olemasolu ning täidab infektsioonikontrolli õe ülesandeid. Vanemõe tähtajaliste lisaülesannete täitjal on ülesanded ravimite,  tarvikute ja arparatuuri varustatuse, põhjendatud kasutuse ja kaasajastamise kindlustamisel, kiirabitöö kvaliteedi arendamisel infektsioonikontrolli meetmete läbi.
Kiirabi vanemõe lisaülesanded on tähtajalised ning nende täitja töötab või asub tööle Kiirabi tähtajatu töölepinguga kiirabiõe ametikohal.
 
Edukal kandidaadil on:
  • õendusalane kõrgharidus;
  • valmisolek täita juhtimisülesandeid paralleelselt kiirabiõe valvetööga;
  • teadmised juhtimisest ja majandamise põhimõtetest;
  • uuendusmeelsus, analüüsi-, algatus-, koostöö-, otsustus- ja vastutusvõime;
  • hea suhtlemis ja läbirääkimisoskus.
Meie pakume:
  • huvitavat tööd arenevas ja muutustele avatud mainekas organisatsioonis;
  • professionaalset meeskonda ja toetavat juhtkonda.
 
Kandideerijal palume esitada juhatuse nimele motivatsioonikiri ja elulookirjeldus (vt lisatud konkursi tingimused ja kord), väljastpoolt Kiirabi kandideerimisel lisaks haridust tõendavad ning kandidaadi poolt oluliseks peetavad muud dokumendid 19. novembriks 2023 elektrooniliselt e-posti aadressile reet.kasak@kiirabi.ee.
Kandideerida soovijatele jagab informatsiooni Kiirabi juhatuse liige Tuuli Paju ( tel 5384 7431, tuuli.paju@kiirabi.ee ).
 
Konkursi kord
 

Uudised

ETTEVÕTTEST
ERIALANE INFO
TEENUSED
KOOLITUSED
GALERII KONTAKT